برگزاری دومین جلسه کارگروه پسماند در شهرستان رودان

دومین جلسه کار گروه پسماند در فرمانداری رودان و با حضور اعضای کارگروه و دهیاران بخش مزکزی و بخش بیکاه برگزار گردید.

نخست دهیاران به ارایه گزارشی از وضعیت دفع پسماند، رها سازی فاضلاب و دپوی کود در روستاهای خود پرداختند. سپس آقای محمد هادی بلالی معاونت محترم فرمانداری شهرستان رودان به بررسی وضعیت پسماند و بهداشت روستاهای بازدید شده به همراه ریاست حفاظت محیط زیست و معاونت شبکه بهداشت شهرستان پرداختند. ایشان خواستار رفع ایرادات و استفاده از تجربه دهیاری های موفق تر به وسیله دیگر دهیاری ها، شدند. در ادامه روح اله احمدی ریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست و دبیر کارگروه ضمن پاسخگویی به سخنان و سوالات دهیاران و توصیه به جلوگیری از احداث واحدهای مزاحم و آلاینده شهری، به صورت مختصر مراحل مختلف مدیریت جامع پسماند و روش صحیح و کاربردی دفن پسماند را شرح داده و بیان نمودند نقصان در هر مرحله از مدیریت جامع پسماند ممکن است منجر به زیر سوال رفتن کل چرخه و زحمات انجام شده شود. این جلسه با مصوباتی برای رفع معضلات موجود به پایان رسید.

/ 0 نظر / 12 بازدید