مواجهه مشاغل با صدا

موسسه ملی ایمنی و سلامت حرفه ای ایالات متحده امریکا (NIOSH) ، در سال 1972 سند معیار های استاندارد مواجهه شغلی با سر و صدا را پیشنهاد کرد. این سند، پایه و اساس استاندارد پیشنهادی برای کاهش خطر افزایش نرخ افت شنوایی دائم را تشکیل می دهد. استانداردی که بر کاهش سر و صدای محیط کار، به عنوان عاملی که در نهایت به افت شنوایی دائم در فرد می انجامد، تکیه دارد.

حد مجاز مواجهه با سر و صدا از نظر این موسسه، برابر با 85 دسی بل در شبکه شنوایی A در 8 ساعت متوسط مواجهه کارگر با سر و صداست که با تلفیق روش های معاصر ارزیابی آلودگی صوتی و مواجهه با فرکانس شنوایی سنجی 4000 هرتز در تعریف اختلال شنوایی ارزش گذاری شده است. متد های ارزیابی ریسک نوین نیز عدد 85 دسی بل را تایید می کنند. پس از 40 سال مواجهه با صدای 85 دسی بلی، خطر احتمال ابتلای فرد به افت شنوایی 8 درصد و در مواجهه با صدای 90 دسی بلی، به 25 درصد افزایش خواهد یافت. این در صورتی است که حد مجاز مواجهه 90 دسی بل اخیرا از طرف قوانین مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (OSHA) و دستورالعمل های ایمنی و سلامت شغلی در معدن(MSHA)، به عنوان حد بالای مواجهه در نظر گرفته شده است.

موسسه ملی ایمنی و سلامت حرفه ای ایالات متحده امریکا(NIOSH) قبلا پیشنهاد تغییر 5 دسی بلی درمحاسبه زمان مواجهه با صدا را ارایه کرده بود. لیکن در حال حاضر، این موسسه پیشنهاد تغییر 3 دسی بلی را در این عدد ارایه می کند. چرا که این عدد با شواهدعلمی  سازگار تر است.

این موسسه همچنین معیار جدیدی را برای قابل قبول تر شدن آستانه های شنوایی معرفی کرده است که شامل افزایش 15 دسی بلی در سطوح آستانه شنوایی در 500، 1000، 2000، 3000، 4000 و یا 6000 هرتز در هر دو گوش است که با دو آزمایش متوالی شنوایی سنجی مشخص می شود. این معیار جدید برتری خوبی را در زمینه تشخیص درست و کاهش نرخ خطا دارد. در مقایسه، معیار معرفی شده توسط این موسسه در سال 1972 درصد خطای بیشتر و معیار معرفی شده در دستورالعمل مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ( که اکنون با نام تغییر آستانه استاندارد خوانده می شود) دارای تشخیص دقیق نیست.

در معیار مورد قرارداد این موسسه در سال 1972، ملاحظات سنی و مشکلات ذاتی شنوایی افراد در نظر گرفته نشده بود. لذا از نظر صحت علمی دارای اعتبار و ارزش کافی نبود و توان اندازه گیری میزان تغییرات سطوح آستانه شنوایی ناشی از مواجهه با سر و صدای شغلی را نداشت. دستورالعمل مدیریت ایمنی و سلامت شغلی نیز سن را به عنوان عامل تاثیر گذار در افت شنوایی شغلی در نظر نمی گیرد و فقط آن را تحت عنوان یک گزینه فابل بررسی اعلام کرده است.

نرخ توان کاهش صدا

نرخ توان کاهش صدا  تحت عنوان یک عدد و دست آوردی آزمایشگاهی بیان می شود. بطوریکه آژانس حفاظت محیط ایالات متحده امریکا (EPA) آن عدد را بر روی یک برچسب بر هر محافظ شنوایی که در ایالات متحده اماده فروش است به معرض نمایش می گذارد تا خریدار، از میزان توان آن محافظ آگاهی داشته باشد.

نمونه ای از برچسب های معرفی دستگاه محافظ شنوایی

 

وسایل محافظ شنوایی

وسایل محافظ شنوایی بسیار در دسترس هستند. بهترین حفاظت از گوش زمانی انجام میگیرد که هوایی از خارج به داخل گوش منتقل نشود و محیط مادی برای انتقال موج صوتی وجود نداشته باشد. لذا بهترین وسیله باید کمترین انتقال هوا و بیشترین تناسب را با مجرای گوش هر فرد داشته باشد. وسایل محافظت شخصی که برای کاهش سر و صدای ورودی به گوش در مشاغل به کارمندان توصیه می شود، در سه بخش زیر خلاصه می شوند:

Ear Muffs- 1

این دستگاه با فیکس شدن بر روی سر، تمام گوش خارجی را حفاظت می کند. داخل بخش محافظت از گوش، فوم هایی تعبیه شده که می تواند سر و صدا را 15 تا 30 دسی بل کاهش می دهد. برای کارکنان در معرض صدای 105 دسی بل به بالا از هر دوی ear muff+ ear plug استفاده می شود.

Ear Muffs

Ear Plugs- 2

سایز این وسایل با سایز کانال گوش متناسب است. لذا این دستگاه منحصر به فرد و شخصی است. این وسیله داخل کانال گوش میانی قرار می گیرد و مانند دیواری از انتقال صدا به گوش میانی و داخلی جلوگیری به عمل می آورد.این وسیله می تواند تا حدود 33 دسی بل کاهش صوت را به همرا داشته باشد.

Ear Plugs

 

Canal Caps-3

این دستگاه همانطور که از نامش پیداست برای حفاظت از کانال گوش استفاده می شود ولی درجه کاهش صدا توسط این دستگاه به نسبت دو دستگاه بالا کمتر است و صرفا برای سر و صدا های معمولی پیشنهاد می شود.

Canal Caps

Helmet-4

این وسیله بیشتر در مشاغلی که با آسیب به ناحیه سر همراه است، به کار می رود. برای مثال صدای باد در گوش پیک های موتوری که با سرعت حرکت می کنند، به مرور زمان موجب وز وز گوش و کاهش شنوایی می شود. لذا استفاده از کلاه های ایمنی مجهز به پوشاننده ی گوش می تواند تا حدود 10 دسی بل کاهش صوت ورودی به گوش را به همراه داشته باشد.

 

Helmet

 

منبع:

http://sound-and-noise.persianblog.ir

/ 0 نظر / 34 بازدید